Eksjö Höglandet Tranås Ydre

Äntligen – nu får Skurugata starkare skyddNu får länet tre nya riksintressen för friluftsliv och ett av dem är Skurugata-Klintens naturreservat i Hult.

​Riksintressen för friluftsliv har stor betydelse för människors utevistelse. I riksintresseområdena ska friluftslivet få företräde vid beslut som rör vatten- och markanvändning så att möjligheterna till friluftsliv bevaras.

– Riksintressen för friluftsliv är viktigt för att stärka friluftslivets intressen i samhällsplaneringen så att människor får tillgång till mark och vatten långsiktigt, säger Ulrika Karlsson, handläggare på Naturvårdsverket, i ett nyhetsmeddelande.

Att Skurugata och Klinten nu är klassade som riksintressen kan få betydelse för planerna på vindkraft i området.

– Riksintresse för friluftsliv är inget absolut skydd som exempelvis ett naturreservat utan ett verktyg där kommunerna ska ta hänsyn till friluftslivet exempelvis när de tar fram den kommunala översiktsplanen, säger Ingela Hiltula, biträdande avdelningschef på Naturvårdsverket.

På Höglandet är bara Sommen i övrigt klassad som riksintresse för friluftslivet.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook