Höglandet

ÄNTLIGEN – Nu går tågen i tid igen (nästan)

Tågtrafikens punktlighet för persontåg under 2017 var 90,3 procent. Det är en ökning jämfört med 2016, då punktligheten låg på 90,1 procent. Trafikverket följer löpande upp hur stor andel av persontågen som kommer fram till sin slutstation i rätt tid.

− ­Nu ser vi positiva effekter av vårt riktade underhållsarbete, där vi har satsat på att åtgärda delar i järnvägssystemet som är särskilt störningskänsliga. Öppnandet av Citybanan i Stockholm under 2017 har också gjort att järnvägen är mindre sårbar för oförutsedda störningar. De kommande åren kommer järnvägen att rustas upp, moderniseras och byggas ut, säger Ann-Sofi Granberg, som är chef på Trafikledning på Trafikverket och ordförande för branschsamarbetet Tillsammans för tåg i tid (TTT), i ett pressmeddelande.

En orsak till att punktlighetsresultatet förbättrats, både för persontågen och godstågen, är att störningar på grund av fel och brister i infrastrukturen har minskat 2017 jämfört med tidigare år. För att ytterligare öka punktligheten har Trafikverket ett tätt och långsiktigt samarbete med branschen, som kallas för Tillsammans för tåg i tid (TTT).

TTT arbetar med åtta typer av förseningsorsaker, för att identifiera åtgärder som ger bäst effekt på punktligheten. De åtta förseningsorsakerna står tillsammans för 80 procent av förseningarna

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook