ÄNTLIGEN – Nu höjs priset på timmer på Höglandet | Höglandsnytt
Ekonomi Höglandet

ÄNTLIGEN – Nu höjs priset på timmer på Höglandet

Södra skogsägarna höjer inköpspriset för massaved och talltimmer.

Efterfrågan på både barr- och lövmassaved är hög samtidigt som även marknaden för sågade trävaror fortsätter att vara stark. För att säkerställa ett fortsatt högt utbud höjer därför Södra inköpspriset på talltimmer med 30 kr/kubikmeter fast mått under bark (mᶾfub) och inför en kontrakteringspremie på 25 kr/mᶾfub för barr- och lövmassaved.

Prisförändringarna gäller från och med den 1 februari 2018.

– De senaste årens strategiska satsningar som gjorts vid Södras massabruk innebär att förbrukningen av barrmassaved och efterfrågan av barrmassa stadigt ökar. Detta marknadsläge ger goda förutsättningar för ökad gallringsaktivitet som på lång sikt stärker både värdet och kvaliteten ytterligare på svensk skog, säger Olof Hansson, affärsområdeschef för Södra Skog, i ett pressmeddelande.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook