Höglandet

ÄNTLIGEN – nu ska utländska lastbilsåkerier kunna sättas dit

Regeringen beslutade den 1 juni att ändra reglerna om ansvar vid överträdelser av EU:s cabotageregler för lastbilstrafik. Regeländringen ska göra det tydligare att sanktionsavgifter ska utfärdas om en lastbilstransport bryter mot EU:s bestämmelser i Sverige.

Enligt EU:s cabotageregler har ett transportföretag som är registrerat i ett EU-land och innehar gemenskapstillstånd rätt att efter en internationell transport utföra tre ytterligare transporter i destinationslandet under loppet av sju dagar.

Tillämpningen av den svenska regleringen om ansvar vid överträdelser av cabotagereglerna har visat sig vara för snäv och sanktionsavgifter har endast utfärdats i ett fåtal fall. Regeringen har nu beslutat att justera bestämmelsen och göra den tydligare så att sanktionsavgifter lättare kan utfärdas vid regelöverträdelser.

– Schyssta villkor inom transportbranschen är en prioriterad fråga för regeringen. Nu förtydligar vi reglerna så att det blir enklare att utfärda sanktionsavgifter. Ordning och reda ska gälla på svenska vägar, säger infrastrukturminister Anna Johansson (s) i ett pressmeddelande.

De nya bestämmelserna gäller från den 17 juli.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook