Ekonomi Höglandet Småland Vimmerby

ÄNTLIGEN – Ny dom ska rädda Smålands Aralsjön

Nyligen meddelade Mark- och miljödomstolen i Växjö att det blir en ny vattendom för sjön Yxern (Kalmar läns största sjö i Frödinge öster om Mariannelund) som innebär förändrade vattenregleringsbestämmelser under en treårsperiod.

Tekniska verken har, i kraft av sitt delägarskap i Yxerns Regleringsföretag, aktivt deltagit i och stöttat Västerviks- och Vimmerbys kommuners ansökan om att ändra de så kallade vattenhushållningsbestämmelserna för regleringen av Yxern.

– Det har varit många och långa diskussioner om vattennivåerna i Yxern genom åren, och de senaste två årens långvariga torka innebar att nivån i sjön under hösten 2016 blev den lägsta på 40 år. Orsaken till situationen är att vattenhushållningsbestämmelserna i den gamla vattendomen inte var anpassade för nuvarande förhållanden, utan tvingade fram en hög tappning ur sjön även om det inte kom något regn. Vi ser nu fram mot att tillämpa de mer miljöanpassade regleringsbestämmelserna som domstolen beslutat om, säger Ola Palmquist, ordförande i Yxerns Regleringsföretag, i ett pressmeddelande.

Den nya domen innebär att Regleringsföretaget, under en prövotid på tre år, kan reglera sjön på ett sätt som säkerställer betydligt högre vattenstånd och betydligt mindre och mer naturlika vattenståndsvariationer. Detta kommer leda till bättre livsbetingelser för fisk och annan fauna i och omkring sjön, och också bidra till högre rekreationsvärde för de boende kring sjön.

– Den gamla vattendomen från 1938 behövde förnyas och vi är glada och lättade över Mark- och miljödomstolens tillfälliga dom. Jag tycker att både vi och kommunerna tagit ansvar i en svår fråga, och beslutet från Mark- och miljödomstolen innebär att parterna nu i lugn och ro kan jobba fram en långsiktig lösning för Yxern, säger Anders Jonsson, vd för Tekniska verken i Linköping.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook