Höglandet Toppnyheter Tranås Ydre

ÄNTLIGEN – Ny faunapassage på Höglandet

I dagarna har Tranås Energis styrelse tagit beslut om att den planerade faunapassagen vid Forsnäs vattenkraftstation ska byggas. Projektet kommer att startas under 2018 och blir förhoppningsvis klart under samma år.

I våras godkände Mark- och miljödomstolen den tillståndsansökan som Tranås Energi lämnat in gällande de miljöanpassningar som planeras vid Forsnäs vattenkraftstation i Ydre. Ansökan gäller bygge av en faunapassage runt anläggningen, byte till bättre intagsgaller samt byte till en effektivare turbin som möjliggör en mer miljöanpassad körning. En investeringskalkyl har tagits fram under hösten och i dagarna tog Tranås Energis styrelse beslut om att påbörja bygget av faunapassagen under 2018.

Faunapassagen består av ett så kallat omlöp, där fisken leds genom en trumma under vägen och ned till det naturliga flödet förbi anläggningen. Längs den sista sträckan kommer mindre biotopåtgärder att utföras för att underlätta för fisken att vandra upp och ned. Omlöpet kommer att fungera för alla fiskarter i området, men byggs främst för öringens skull.

– Vi är förstås glada att nu kunna ta nästa viktiga steg för att skapa helt fria fiskvandringsvägar mellan sjön Sommen och Lägernsjöarna. Detta är en viktig satsning i vår strävan efter helt miljöanpassad vattenkraft och arbete med biologisk mångfald kring våra kraftstationer, säger Niklas Johansson, vd på Tranås Energi,  ett pressmeddelande.

Bakgrunden till projektet är Tranås Energis mål om att skapa fri väg för fisken mellan sjöarna Västra Lägern, Östra Lägern och Sommen. I höstas söktes miljötillstånd gällande motsvarande åtgärder vid Tranås Energis sista anläggning på sträckan, vattenkraftverket i Visskvarn, och en förstudie gällande hur den gamla kvarnen i Oppeby ska anpassas pågår.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook