Höglandet Nyheter

ÄNTLIGEN – Regeringen planerar att införa demokrati i Sverige

Regeringen tar nästa steg mot en konsultationsordning för det samiska folket.

Regeringens arbete med en konsultationsordning som ska stärka samernas rätt att påverka beslut som särskilt rör dem går framåt. Nu skickar Kulturdepartementet ut ett förslag till lagrådsremiss på remissrunda.

– För regeringen är det viktigt att så snart som möjligt få en konsultationsordning på plats. Det är självklart att samerna ska ha rätt till inflytande i frågor som särskilt rör dem, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind i ett pressmeddelande.

Syftet med konsultationsordningen är att ge samerna större rätt till delaktighet i beslutsprocesser. Förslaget innebär att regeringen, myndigheter, landsting och kommuner ska vara skyldiga att konsultera företrädare för det samiska folket innan man fattar beslut i ärenden som kan få särskild betydelse för samerna.

I förslaget pekas Sametinget ut som den part som ska konsulteras som företrädare för det samiska folket, men i ärenden som kan få särskild betydelse för en sameby eller en samisk organisation krävs det även att dessa konsulteras.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook