Höglandet Nyheter

ÄNTLIGEN – Slipper fängelse för ”flyktingsmugglingen”

Högsta domstolen bedömer ett människosmugglingsbrott som ringa

En man hjälpte två utlänningar att olovligen komma in i landet vid Lernacken i Malmö. Mannen åtalades för människosmugglingsbrott av normalgraden. Åtalet bifölls i underinstanserna och mannen dömdes till tre månaders fängelse. Högsta domstolen bedömer nu gärningen som ringa brott och bestämmer påföljden till dagsböter.

Högsta domstolen kommer fram till att ett människosmugglingsbrott som regel ska anses som ringa om annat inte är bevisat än att smugglingen är en engångsföreteelse, avser enstaka utlänningar och sker utan ersättning, och det inte finns några omständigheter som talar för en annan bedömning.

Den tilltalade hade, i Danmark i nära anslutning till Öresundsbron, lagt märke till två män som såg ut att behöva hjälp. Männen var i mycket dåligt skick och uppgav att de ville komma till gränsen mot Sverige. Den tilltalade gav männen varma kläder, något att äta och dricka samt lät dem följa med i bilen. Det är inte bevisat att den tilltalade fick någon ersättning för att han hjälpte männen att komma in i Sverige. Gärningen var inte heller planerad utan framstår som en i stunden uppkommen vilja att hjälpa de två personerna. Vid en sammantagen bedömning av omständigheterna anser Högsta domstolen att det människosmugglingsbrott som den tilltalade har gjort sig skyldig till ska anses vara ringa.

Högsta domstolen har meddelat prövningstillstånd i ytterligare två mål avseende människosmuggling.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook