"Äntligen utvidgad parboendegaranti!" | Höglandsnytt
Debatt Opinion

”Äntligen utvidgad parboendegaranti!”

”Nu behöver äldre par som bott tillsammans inte längre vara beroende av kommunernas goda vilja när det gäller möjligheten att få plats på ett äldreboende”, skriver Vetlandapolitikern Magnus Olofsgård (fp) på Höglandsnytt Debatt.

[adrotate banner=”6″]

Från och med den 1 november finns, efter ändringar i socialtjänstlagen, möjlighet att fortsätta bo tillsammans även om bara den ene i paret har omsorgs/vårdbehov. Att fortsätta att bo tillsammans ska ingå i skälig levnadsnivå.

Enligt tidigare regelverk från 2006 fanns också möjlighet för makar/sambor att bo tillsammans på ett äldreboende. Det var en välkommen förändring men långt ifrån tillräcklig, eftersom den bara gällde när båda i paret hade omsorgs/vårdbehov.

Eftersom kommunerna hanterade möjligheterna för äldre att bo tillsammans väldigt olika ville Folkpartiet lagstifta om rätten/möjligheten till parboende även när bara den ena i paret har behov av plats på ett äldreboende.

Inför Landsmötet 2009 skrev Jan Björklund och Barbro Westerholm så här i en debattartikel i Dagens Nyheter: ”Många äldre makar har levt ett långt liv tillsammans, kanske ända sedan ungdomsåren, och har tänkt leva tillsammans till livets slut. Men som bekant kan inte alla äldre leva den sista tiden i det egna hemmet utan många behöver flytta till ett boende där de kan få vård och omsorg. Om par i denna situation ges möjlighet att leva de sista åren tillsammans är i dag upp till kommunernas godtycke.”

”Alla makar, oavsett kommun och vårdbehov, ska kunna känna sig säkra på att de kommer att få leva sina sista år tillsammans om de så önskar. Det ska inte längre vara upp till kommunen att avgöra när det är dags för makar att skiljas åt.”

Därefter har departementskvarnarna malt på och en viktig del i Alliansens äldrepolitik är nu förverkligad genom lagstiftning.

Äldre i Jönköpings län bör snarast av sina kommuner få information om den nya lagfästa utvidgade parboendegarantin! ”Att bo tillsammans måste alltid var ett frivilligt val och det är viktigt att socialnämnden noga utreder båda parters vilja. Det måste också vara möjligt att kunna provbo och sedan ha rätt att ändra sig”, anser Sveriges Kommuner och Landsting i sitt brev till kommunerna.

Magnus Olofsgård (fp), ordförande folkpartiets länsförbund
Dag Jonasson (fp), äldrenämnden i Jönköping

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook