Debatt

Är det bara V och VF som värnar om de äldre?

2008 beslutade Vetlanda kommun om en ”policy för alternativa driftsformer”. Endast Vänsterpartiet valde att inte ställa sig bakom den. Policyn går ut på att driva på de olika förvaltningarna att lägga ut verksamhet.

Inom vård och omsorg har hemtjänsten fått ett antal privata utförare och Kvarngårdens äldreboende har Carema tagit över. Nu har man gjort en utvärdering av policyn och konstaterar att privatiseringen inte har gått i den takt som man har tänkt sig. Det kan vi inte hålla med om. Enligt vår uppfattning lämpar sig inte vård, skola och omsorg att driva i privat regi. Våra gemensamma skattepengar ska inte gå till att privata aktörer gör vinst på kvalitetens bekostnad.

Vi känner oss ensamma i kampen att motverka privatiseringsivern inom äldreomsorgen. Är det bara Vänsterpartiet och Vetlanda framåtanda som värnar om detta?

När ska de övriga partierna öppet redogöra för sin uppfattning i denna fråga? Känns det månne obekvämt att stå för vad man tycker efter all turbulens som varit kring Caremas sätt att driva sina boenden i landet.

CARINA STRÖMBÄCK

ANITA FAGERHOLM

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook