Debatt

Är EU viktigare än socialdemokratin, Juholt?

Håkan Juholt, nu måste Du svara på var Du står i EU-frågan-frågorna.

Under 20 år har EU fört en extrem nyliberal politik. Detta har vi riktiga socialdemokrater fått åse utan att varken det socialdemokratiska partiets företrädare, LO, TCO, våra EU-parlamentariker reagerat nämnvärt. EU har successivt infört skoningslösa besparingsprogram som kommer att skapa ett nytt proletariat i många av Europas stater. Fullt i klass med det mexicanska lantarbetarproblemet. Men man har också så gott som avskaffat eller är på väg att avskaffa de rättigheter (kollektivavtal, lönebildning etc) som arbetare och löntagare tillkämpat sig de senaste hundra åren. Nu angriper man på alla fronter den offentliga sektorn med besparingar, privatisering och arbetslöshet som följd. Socialdemokraternas ledare vid folkomröstningen till EU ljög grovt för folket när de hävdade att EU var ett socialistiskt projekt. I stället är det ett extremt nyliberalt sådant. Det är högerns mest extrema politik som nu genomförs. Fortfarande håller man fast vid EMU med den s k stabilitetspakten eller konvergenskraven och omöjliggör därför bl a en räntepolitik som är anpassad till de olika staternas krav.För några dagar sedan lade EU-parlamentets ekonomiutskott fram sitt s k ”sexpacket” som definitivt, om det accepteras i Sverige, krossar möjligheterna att överhuvudtaget föra en socialdemokratisk politik.En av socialdemokratins käpphästar i konjunktursvackor har varit att föra en keynesiansk politik. Den innebär i korthet att staten i lågkonjunktur lånar till stora offentliga utgifter för att på så sätt öka tillväxten och därmed också sysselsättningen med minskad arbetslöshet. Denna möjlighet sköt EU-parlamentet och EU-kommissionen definitivt i sank.Men inte nog härmed, nu har EU bestämt att EU-länderna skall redovisa sina budgetar för kommissionen innan de godkänns. I korthet innebär detta att Sverige inte längre är en demokrati eftersom medborgarna inte kan rösta fram en regering som för folkets politik om denna strider mot EUs regler. Det innebär att EU infört enpartistaten eftersom EU endast tillåter en viss politik (en extremt nyliberal sådan eller med andra ord en ren högerpolitik). Lissabonfördraget är EU: s grundlag.

En grundlag får inte vara politisk. I så fall har vi en enpartistat. Så när svenska folket går till val nästa gång och socialdemokraterna med Håkan Juholt i spetsen förhoppningsvis vinner valet kan de ändå inte föra den politik han angav i sitt tal till kongressen. För detta fordras att han tar avstånd från stora delar i Lissabonfördraget och inte minst mot nämnda ”sexpacket” men också vägrar ansluta Sverige till Euron.

De sex förslagen är följande.1. Förstärkning av övervakningen av de offentliga finanserna samt övervakning och samordning av den ekonomiska politiken.

2. Förebyggande och korrigering av makroekonomiska obalanser.

3. Effektiv övervakning av de offentliga finanserna i euroområdet.

4. Verkställighetsåtgärder för att korrigera alltför stora makroekonomiska obalanser i euroområdet.

Krav på medlemsstaternas budgetramverk.

Påskyndande och förtydligande av tillämpningen av förfarandet vid alltför stora underskott.

Jag och många med mig vill ha ett klart och entydigt svar av hur Håkan Juholt ställer sig till det ovan sagda. Tvekar eller backar han för ställningstagande till förmån för en social-demokratisk klassisk politik har varken han eller partiet någon framtid. Då har vi snart ett nytt parti i likhet med Sannfinnarna i Finland. Eller kanske man tom går över till Sverigedemokraterna?

Flertalet svenska medborgare vill ha ett demokratiskt, suveränt Sverige, där vi från tid till annan kan forma den politik en majoritet av medborgarna väljer. Därför är EU i sin nuvarande form och med nuvarande politik en omöjlighet för såväl demokrater som riktiga socialdemokrater.

OLLE LJUNGBECKGävle

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook