Är regeringen Reinfeldt en succé, fiasko eller förtryckarregim? | Höglandsnytt
Debatt

Är regeringen Reinfeldt en succé, fiasko eller förtryckarregim?

Visst har regeringen varit en succé för de företag, som fått gratis arbetskraft och dessutom 5 000 kr/FAS 3are man tagit in.

För det företag, som annonserade ut arbete som inte fanns, enbart för att komma i kontakt med arbetslösa, träffa dem en gång och sedan få ut 9 000 kronor från staten utan att skaffa något arbete åt den arbetslöse. För privata vård- och skolbolag har det också blivit succé. 23 av 25 av dessa bolag har inte betalat någon bolagsskatt, trots att alla inkomster kommer från skattemedel. Vård bolagsdirektörer som kunnat ta ut lika mycket i lön som 95 industriarbetare tillsammans. Vilken ekonomisk succé!

Enligt polisprofessor J Sarnecki har miljardsatsningen på fler poliser inte minskat brottsligheten. Enligt honom är satsningen ett fiasko – den har lett till för många chefstjänster.

Att satsa en miljard på äldresamordnare tar inte bort problemet med för få undersköterskor och vårdbiträden inom äldreomsorgen. Fiasko!

För privata bolag, som sysslar med personlig assistans, har regeringen varit en succé, då de kunnat lura till sig miljarder utan att ha utfört något arbete för de behövande. Ska det kallas moderat arbetslinje?

För arbetslösa och sjuka har regeringen varit och är en förtryckarregim. Det systemskifte i välfärden regeringen genomför bit för bit går inte att betrakta som något annat än fiasko och ekonomiskt förtryck mot utsatta människor.

Att sjuktalen minskar beror på att sjuka människor tvingas arbeta. Ytterst få har fått fast arbete via Fas 3.

Hur kan regeringen inbilla sig att människor, handikappade av sjukdomar, som de dessutom kanske ådragit sig genom arbete, ska kunna få något arbete när företag förses med gratis arbetare via Fas 3?

Nej, den enligt min mening svårt empatistörda regeringen Reinfeldt har endast två mål med all politik: 1. Skapa löneklyftor. Hur ska man kunna minska arbetslösheten när man samtidigt tillåter utländska bemanningsföretag att befolka svenska arbetsplatser med billig arbetskraft är en gåta; 2. Privatisering av offentligt verksamhet med sämre vård och skola som följd.

Medelklassen är grundlurad av regeringen. Genom att tala om utanförskap i stället för klassklyftor har man fått medelklassen att tro sig vara vinnare och dessutom inbillat den att man ska kunna nå den ekonomiska överklassen,vilket är en omöjlighet, då överklassens ekonomiska försprång är ointagligt för medelklassen.

Antingen är svenska folket världens mest lättlurade folk eller också har regeringen gjort folket till giriga egoister genom jobbskattebidrag, som enbart gynnar de allra rikaste. Så länge man inte blir sjuk eller arbetslös går det bra att vara egoist och enbart tänka på sitt eget väl och ve.

Många har stort förtroende för Borg och Reinfeldt utan att se att politiken är förödande för alltför många människor.

Förra veckan gick Borg ut och tyckte att de som tjänar minst i detta land ska ha ännu lägre lön. Kommunanställda undersköterskor, handelsanställda och anställda inom hotell och restaurang borde enligt Borg ha lägre lön. Det är ett hån mot dem som arbetar inom dessa yrken. Regeringen visar i politisk handling ett otäckt förakt för stora delar av svenska folket.

Öppna ögonen och inse att regeringen gör e4n totalt nedrustning av välfärd för alla, solidariskt betald av alla.

Om inte så sker, är vi snart tillbaka till statarsamhället.

IRENE WAHLINSävsjö

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook