Nyheter

Ӏr socialstyrelsen bara en papperstiger?

Nu JO-anmäls försäkringskassans arbetsmetoder av en sävsjöbo, Irene Wahlin, som undrar hur hur kassan kan tillåtas göra bedömningar helt motsatta socialstyrelsens riktlinjer. Eller saknar socialstyrelsens riktlinjer all betydelse, undrar hon.

Hon konstaterar i sin inlaga att det, enligt socialstyrelsens riktlinjer, är först sedan patienten undersökts av en läkare patientens arbetsförmåga kan fastställas.

Irene Wahlin, som själv har en bakgrund som sjuksköterska, konstaterar att behandlande och undersökande läkare skriver sjukintyg både vad gäller sjukpenning och stadigvarande sjukersättning. Men, slår hon fast, det är varken behandlande eller undersökande läkare som avgör arbetsförmågan.

”Det gör icke medicinskt utbildade handläggare och till och med jurister hos försäkringskassan!”

I vissa fall konsulteras visserligen försäkringskassans försäkringsmedicinska rådgivare, som är läkare – men denne läkare träffar aldrig patienten.

Hur kan, undrar Irene Wahlin, försäkringskassan tillåtas göra bedömningar hot motsatt socialstyrelsens riktlinjer?

Men försäkringskassan anser sig följa lagen.

Om lagen tillåter, konstaterar Irene Wahlin, att icke medicinskt utbildad personal avgör graden av sjukdom och på grund av sjukdom förändrad arbetsförmåga måste det vara ett synnerligt fel på lagen.

Hon menar vidare att sjukskrivningslängd och arbetsförmåga måste avgöras av medicinskt utbildad personal.

”Eller” avrundar hon sin KO-anmälan ”är socialstyrelsen enbart en papperstiger vars riktlinjer saknar all betydelse?”

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook