Arbete med att få bort träd från vägen | Höglandsnytt