Debatt Opinion

”Arbetsbelastning inom socialtjänst hotar rättsäkerhet”

Vänsterpartiet kräver åtgärder för att socialtjänsten i landets kommuner ska kunna leva upp till socialtjänstlagen, anser Eva Olofsson (v) i ett debattinlägg.

[adrotate banner=”6″]

I en undersökning som Novus har gjort på uppdrag av Akademikerförbundet SSR uppger enbart en tredjedel av socialsekreterarna att de kan leva upp till intentionerna i socialtjänstlagen. Orsaken är ökad arbetsbelastning.

Regeringens politik har lett till ökade sociala och ekonomiska klyftor. Mellan 2006 och 2011 ökade andelen som försörjer sig med ekonomiskt bistånd från 7,8 till 12,3 procent. Det i kombination med nya riktlinjer som ställer högre krav på dokumentation, har gjort arbetssituationen närmast ohållbar på många socialkontor. Resursbristen och överutnyttjandet av personalen riskerar att hota rättssäkerheten för klienterna

Arbetsbelastningen är hög i hela landet men pressen är särskilt stor i Stockholm där de sociala klyftorna är mycket stora. Här menar över hälften av socialsekreterarna att kvaliteten och rättssäkerheten inte är garanterad.

Socialtjänsten har det yttersta ansvaret för barn och vuxna när andra insatser inte räcker till och när andra försörjningsmöjligheter inte finns. Det är därför mycket allvarligt när ett så stort antal socialsekreterare inte kan leva upp till Socialtjänstlagen i sitt arbete. Vi avkräver svar från statsrådet Maria Larsson om vilka åtgärder hon tänker vidta och om hon är beredd att ta initiativ till en nationell översyn av läget i socialtjänsten.

Eva Olofsson (v), ledamot i riksdagens socialutskott

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook