Ekonomi Höglandet

Arbetslösheten kommer inte att minska på Höglandet – invandring största orsaken

Det råder högkonjunktur i Jönköpings län men arbetslösheten kommer ligga kvar på samma nivå som idag i minst 1,5 år, enligt Arbetsförmedlingens senaste prognos för arbetsmarknadsutsikterna för Jönköpings län 2016-2017.

Högkonjunkturen gäller de flesta branscher, men ger inte en så stor effekt på arbetslösheten som kunde förväntas. Det beror på det ökade inflödet av utrikes födda genom invandringen, analyserar Arbetsförmedlingen.

Arbetslösheten ligger kvar runt 11 000 personer i länet i slutet av 2017.

”I Jönköpings län råder närmast full sysselsättning för inrikes födda, men länet ligger strax över rikssnittet när det kommer till utrikes födda. Orsaken till detta är bland annat att länet har en förhållandevis liten tjänstesektor vilket är där de flesta ingångsjobben finns. Eftersom arbetslösheten är så låg bland inrikes födda så ligger nästan hela potentialen i arbetskraften hos de utrikes födda. En viktig framtidsfråga är att matcha kompetensen hos de nyanlända med efterfrågan på arbetsmarknaden”, säger analytikern Josef Lannemyr på Arbetsförmedlingen i ett pressmeddelande.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook