Ledare Nyheter Opinion

Arbetslöshetsstatistiken visar inte de stora problemen

Den månatliga arbetslöshetsstatistiken från Arbetsförmedlingen försöker förutspå och analysera trender på arbetsmarknaden. Ett i många fall bra verktyg. Det är viktigt att hålla koll på arbetsmarknaden, också på lokal nivå. Det är därför som AMS-statistiken inte är tillräcklig och till och med missvisande för Höglandet.

Att arbetslösheten är låg på Höglandet, åtminstone lägre än andra delar av länet och landet, är positivt men bakom siffrorna döljer sig andra värden och förhållanden.

Statistiken säger inget om den arbetskraftsbrist som uppstått inom flera yrken. Detta gäller i högsta grad så kallade kvalificerade yrken. Uppmärksamheten kring landstingets kamp för att få tag på tandläkare är ett av de mest uppmärksammade. Men Höglandsbor vittnar också om problem med att få tag på hantverkare som målare och snickare.
En nyutbildad snickare eller målare eller elektriker kan räkna  med ett jobb snabbt på Höglandet. Däremot råder det oerhörda problem med rekrytering till så kallade ”kvalificerade” yrken. Som exempel måste barnläkarmottagningen i Vetlanda stänga ifjol eftersom det var svårt att hitta läkare trots att Höglandssjukhuset erbjuder bland Sveriges bästa löner.

Just detta problem var något som OECD anmärkte på i sin omfattande områdesrapport för Småland och Blekinge. Fler med högre utbildning måste finnas på arbetsmarknaden. Men som det ser ut nu både skyr och flyr utbildade Höglandet. Så länge det är så har det ingen stor betydelse om arbetslöshetssiffran är fyra, sex eller åtta procent. Det finns nämligen ett värre problem att frukta: att det inte finns någon arbetsmarknad att få jobb på.

Höglandsnytt 17e april

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook

2 Comments

 1. Under rubriken Lägst arbetslöshet i Eksjö kommun funderade jag i samma banor som Höglandsnytts redaktör.
  Högutbildade är en infallsvinkel men samtidigt vore det intressant att få fakta om hur stor procent av Eksjös befolkning som är ungdomar i arbetsför ålder.
  Då ser man om ungdomar stannar kvar och hoppas på jobb eller lämnar Eksjö.

 2. JJag delar redaktörens syn i vissa delar. Men att dessa problem uppstått både arbetslöshet och brist på arbetskraft måste till stor del skyllas på den sittande regeringen. Man har inte vårdat arbetsmarknadspolitiken som den ska vårdas.

  Självfallet med den utbudspolitik som man haft med att tvinga ut arbetskraft på marknaden innebär att det blir bristyrken i områden som Höglandet.

  Känner arbetskraften att det finns hot om uppsägningar så flyttar man på sig och efter följer hantverksyrkena.
  Självfallet skulle detta börjas åtgärdats 2007 när arbetslösheten var liten och systemen kunde byggts upp. Arbetsplatsförlagt yrkes och omskolning. Nu är det bara dåligt förberedda yrken som finns i arbetslöshetsstatistiken. En restpost som blir större och större det heter Fas 3 och det kallas långtidsarbetslöshet.

  Nu med facit i hand måste vi ställa oss frågan hur många nya jobb skapade jobbskatteavdraget på Höglandet.. Jag har undersökt inte hittat ett enda.. Det borde vara en intressant uppgift för journalister.
  Jag vet att när man tar upp dessa frågor då svär folk ve och förbannelser ringer och hotar mig men det är ett faktum.
  Jag sänker gärna skatten och sänker den mycket….men i tre steg först jobben, sedan rättvisan därefter skatten. Vi måste tala om varje gång vi sänker skatten vad det är vi avhänder oss och vilka följderna blir. Denna gång tackade vi nej till de nya jobben och ja till massarbetslöshet.
  Följden blir arbetskraftsbrist då vi inte skolat om de grupper som finns till de jobb de skall utföra. Nästa gång kanske vi sänker skatten och skippar skolan….alla inser hur dumt det låter.
  Skatter är inget annat än nyttigheter vi handlar upp på marknaden som skall brukas kollektivt. Det går inte hojta om bra skola, bättre sjukvård, bättre barnomsorg fler jobb om man tar bort tre hundra tusen miljoner från marknaden och lägger det i privata händer….av det blir inga skolor, inga jobb, ingen utbildning osv.

  Jag skall ge ett organisatoriskt enkelt exempel. Alla arbetslösa i Vetlanda ca 500 st. placeras ut i praktikgrupper på 20 personer på Höglandets företag. Använd fas3 bidraget till och anställa lärare handledare. Man har praktik i företag teori för företagets olika arbetsplatser. För varje ur praktikgruppen som anställs får man under fem år ingen arbetsgivaravgift dessutom slipper man arbetsgivarinträdet i sjukförsäkringen för de som anställs i gruppen.

  Det är organisatoriskt enkelt men regeringen vill inte de litar på marknaden och dynamiska effekter. Nu snart kvalar Sverige in bland världens industriländer med högst arbetslöshet. Föga hedrande.

Kommentarer avstängda