ARMHÅLAN! De svettas extremt mycket – nu får de åka iväg om de vill | Höglandsnytt
Höglandet

ARMHÅLAN! De svettas extremt mycket – nu får de åka iväg om de villPatienter som sökt vård utomlands av bl.a. ansikte, nacke och ljumskar mot extrem svettning får rätt till ersättning för sina vårdkostnader.

Det är innebörden av två domar i veckan från Kammarrätten i Stockholm. Försäkringskassan har menat att vården i Sverige enbart omfattar händer, armhålor samt fötter och därför nekat ersättning.

Ett stort antal patienter har sökt sig till en klinik i Danmark och fått vård i form av botulinumtoxinbehandling för extrem svettning. EU-rätten kan ge en patient rätt att få sin kostnad för vård i annat EES-land betalad av sitt hemlandsting. Försäkringskassan har i vissa fall ansett att vårdkostnaderna inte ska ersättas eftersom vården i Sverige endast omfattar vissa kroppsdelar. Patienterna har överklagat Försäkringskassans beslut. Det finns nu mer än 2 700 mål i kammarrätten med samma frågeställning.

Kammarrätten har nu i de första domarna bedömt att Försäkringskassan inte kunnat visa att det funnits exakta förteckningar, t.ex. riktlinjer, som visar att vården av de aktuella kroppsdelarna inte gavs någonstans i Sverige. Patienterna har å sin sida visat med läkarjournaler och remisser att sådan vård och behandling faktiskt utförts i betydande omfattning även i Sverige.

Kammarrätten anser att patienterna har rätt att få sina kostnader ersatta eftersom utredningen visar att de kunnat få motsvarande behandling i Sverige. Patienternas faktiska kostnader, med avdrag för patientavgiften, ska ersättas eftersom det saknats uppgifter om hur mycket vården kostar i Sverige.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook