Ekonomi Nyheter

ASSISTANSLIGAN: FÄNGELSE för enorma bidragsbrott – lurade till sig sju miljoner kr

Malmö tingsrätt har nu meddelat dom i den första av två rättegångar som gäller påstående om brott vad gäller personlig assistans.

De två män och två kvinnor som tingsrätten ansett vara huvudmän har dömts till fängelse mellan tre år och tre år och sex månader för grova bidragsbrott. Tre personer har dömts till fängelse runt ett år för grova bidragsbrott medan ytterligare sex personer dömts till villkorlig dom för bidragsbrott som tingsrätten i flertalet fall inte ansett vara grova.

Mot tre personer har åtalen ogillats. De fyra huvudmännen ska även tillsammans betala skadestånd till Försäkringskassan med drygt sju miljoner kronor. Övriga dömda ska i olika omfattning vara ansvariga tillsammans med huvudmännen för att betala skadestånd.

I slutet av maj 2018 åtalade åklagaren ett stort antal personer för påstådda bidragsbrott eller annan brottslighet i förhållande till två personer som beviljats personlig assistans (brukarna). Åtalen avseende de två brukarna har hanterats i två olika rättegångar. I den första rättegången där brukaren är en medelålders man har rättegången avslutats och tingsrätten har idag meddelat dom.

Tingsrätten har kommit fram till att uppgifterna i tidrapporter och assistansräkningar som lämnats in till Försäkringskassan för att assistansersättning ska betalas ut har varit oriktiga. De personer som påstås ha arbetat åt den aktuella brukaren har enligt tingsrätten inte utfört något arbete. Det gäller de åtalade assistenterna samt ytterligare fyra personer. Den slutsatsen har tingsrätten dragit av den omfattande bevisningen som åberopats i målet. Bevisningen har bland annat utgjorts av telefonavlysning samt iakttagelser vid polisens spaning under sommaren och hösten 2017. En central del av bevisningen har varit redovisning av de stora betalningsströmmar som gått från det assistansbolag där två av huvudmännen, ett syskonpar, arbetat till de påstådda assistenterna och därefter vidare till konton som disponerats av de två andra huvudmännen, brukarens hustru och en kamrat till honom.

Vi anser att det genom bevisningen i målet är ställt bortom rimligt tvivel att de påstådda assistenter som åtalats inte utfört något arbete åt den man med funktionshinder som varit berättigad till assistans säger rådmännen Jacob Heister och Katarina Persson. De tillägger att det förhållandet att de påstådda assistenterna ställt upp med bl.a. namn och kontouppgifter har varit en nödvändig del av brottsplanen. Assistenterna har tillsammans med huvudmännen varit ansvariga för en brottsplan som går ut på att assistansersättning ska betalas ut på felaktiga grunder.

De fyra huvudmännen och nio av de åtalade assistenterna döms för bidragsbrott. När det gäller huvudmännen och tre av de påstådda assistenterna, där högst belopp betalats ut, bedömer tingsrätten brotten som grova bidragsbrott. Övriga assistenter döms för bidragsbrott av den så kallade normalgraden. När det gäller tre av assistenterna är omständigheterna inte sådana att de är att bedöma som medgärningsmän och här ogillar tingsrätten åtalet.

Tingsrätten har även ogillat ett åtal för grovt bidragsbrott i en mindre del.

Försäkringskassan har i målet drivit en omfattande skadeståndstalan mot de åtalade. Tingsrätten har kommit fram till att de som döms för brott ska betala skadestånd. För huvudmännen uppgår skadeståndet till över sju miljoner kronor som de huvudsakligen tillsammans ska ansvara för. De assistenter som döms ska tillsammans med huvudmännen ansvara för skadeståndet i olika delar.

Huvudmännen döms till fängelse mellan tre år och tre år och sex månader. Tre av de fyra assistenter som döms för grova bidragsbrott får fängelsestraff på runt ett år medan övriga assistenter döms till villkorlig dom.

En av huvudmännen som varit ansvarig för assistansbolaget har meddelats näringsförbud i fem år och slutligen dömer tingsrätten ut en företagsbot på tre miljoner kronor mot assistansbolaget.

En nämndeman var skiljaktig och ville ogilla åtalet mot en av huvudmännen.

Rättegången vad gäller den andre brukaren pågår till i mitten av augusti.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook