Höglandet

ASYLCHOCKEN: Höglandskommunerna ska ta över allt ansvar

Mottagandeutredningens huvudspår är att kommunerna ska ta över ansvaret för att ordna boenden för asylsökande. Det avslöjar utredningssekreteraren för Dagens Samhälle.

Hösten 2015 tillsattes mottagandeutredningen med uppdraget att ”skapa ett sammanhållet system för mottagande och bosättning av asylsökande och nyanlända”.

Slutbetänkandet skulle ha kommit i slutet av oktober, men utredningen har begärt förlängd tid till våren 2018. Utredningssekreteraren Maria Nordin Skult avslöjar nu för Dagens Samhälle att en radikal förändring är ett huvudspår i arbetet: Det kan bli kommunernas uppgift att ordna boende redan under asyltiden.

– Tanken är att få en jämnare fördelning över landet och rimligare planeringsförutsättningar för kommunerna. Och den asylsökande hamnar i ett lokalt sammanhang där personen sannolikt kommer att stanna efter beslutet om uppehållstillstånd, säger hon till Dagens Samhälle.

Asylmottagandet skulle fortsatt vara ett statligt åtagande i så måtto att staten står för notan, även om kommunerna framöver tar fram boendena.

– Vår tanke är nu att bosättningslagen ska börja gälla redan under asyltiden, säger Maria Nordin Skult.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook