Debatt

”Att kyssa en rökare är som att slicka en askkopp”

I antirökkampanjer på 1980-talet var detta en slogan som kanske fick några att tänka till och sluta röka. På 1970-talet var rökning mera utbrett än nu, minskade i början på 2000-talet, men efter 2004 ligger antalet rökare på oförändrat hög nivå.

 

 

I dagarna har den senaste enkätundersökningen, Ungdomars drogvanor 2010, i Jönköpings län redovisats. Gymnasieungdomar i årskurs 2 jämförs med tidigare undersökningar i länet och med riket. I Nässjö röker nästan 40 procent av flickorna och i Gnosjö och Tranås och Eksjö röker ungefär 30 procent av pojkarna.

27 procent av pojkarna och 29 procent av flickorna svarade att de röker ibland eller oftare. På riksnivå är motsvarande siffror 36 procent av pojkarna och 43 procent av flickorna. Detta är alarmerande!

13 procent av pojkarna angav att de var 15 år när de rökte första gången och flest flickor angav att de var 16 år när de började röka.Ska vi tycka att det är ett bra resultat?

Vem säljer cigaretter och snus till ungdomar under 18 år?

Dagens marknadsföring av tobaksvaror är mycket aggressiv och särskilt riktad till tonåringar.

Med rosa cigaretter och vinboxar, som liknar söta franska modeväskor, skickas budskapet till flickorna att det är lite lyxigt och modernt att röka och dricka vin – inte kan det väl vara farligt att röka en ROSA cigarett?

Tanken på framtidens vuxna och blivande föräldrar och deras hälsosituation skrämmer. Kommuner och landsting har nu ett stort arbete med att ta tillvara resultaten av undersökningen och försöka förändra tobaksvanorna.

I andra länder har man kommit längre med att försöka stoppa rökningen. Finland inför restriktiv tobakslagstiftning med målet att få bort all tobak till 2028, och i Norge har man infört exponeringsförbud av tobak i affärerna. Man förvarar tobak dolt och tar fram på förfrågan från kunden. I Nya Zeeland och Canada har man visat att exponeringsförbud minskat antalet unga som börjar röka. Synlig tobak i affärerna ger barn och unga intrycket av att tobak är en normal och lättillgänglig vara.

Kanske är det dags för aggressivare antirökkampanjer igen, inte avskräckande exempel men skrämmande fakta:

En rökare är också människa – men inte lika länge

En rökare får svarta rökluktande lungor

En rökare får rynkigare hud, tänderna lossnar och tungan kan bli hårig…

Inte vill du väl lukta och smaka som en askkopp?

LENA SKARING THORSÉN (FP)Landstingspolitiker

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook