Debatt

Attacker mot Reepalu hyckleri från båda sidor

Vi blir fler och fler som känner vrede och skam över ert hyckleri och omoral, Politiker! Mona Sahlin, Maryam Yazdanfar, Ardalan Shekarabi, Jytte Guteland har i en artikel vänt sig emotIlmar Reepalus förslag att införa temporärt medborgarskap.

 

På det sättet har han hoppats få ett medel att utvisa grova brottslingaroch ligister. I andra sammanhang har Fredrik Reinfeldt m fl uttalat sig mot detta förslag.

Det är inget annat än hyckleri mot bakgrunden av hur Socialdemokraterna såväl som Alliansen i många fall handlat i regeringsställning.

De har gång på gång brutit mot FN.s Barnkonvention. De har helt kallt och känslolöst utvisat sjuka och döende apatiska barn. Deras behandling av de två egyptierna har givit genljud i världen.

Nyligen hade de möjlighet att åtminstone verka för att en mer än nittioårig rysk sjuk kvinna som är helt oförmögen att ta hand om sig själv skulle få stanna i Sverige – där hon har barn och släkt – men något sådant hörde vi inte av.

Dessa omoraliska och hycklande politiker försitter inget tillfälle (jag är inte sympatisör till SD) att ständigt gå till storms mot Sverigedemokraterna även om dessa i flera fall skulle stå för sanna och korrekta uppgifter och åsikter. Medan Sverigedemokraterna endast i ord visat hur de ser på invandring har hycklarna merendels i sina gärningar genomfört det de anklagar Sverigedemokraterna för. Däremot försitter de aldrig ett tillfälle att i ord svartmåla SD och förhärliga sig själva.

Men även i andra sammanhang har de visat sitt hyckleri. Medan de ständigt för andra folk betonar vikten av att demokratisera sina egna länder har de här hemma begränsat demokratin som ingen trodde var möjligt för 25 år sedan. Svenska folket har utestängts från att få säga sin mening om alla de negativa förändringar av demokratisk innebörd som EU-medlemsskapet lett till.

Det som nu händer i EU med dessa hycklares goda minne är inget annat än en gradvis övergång till ett totalitärt system. För ingen kan väl i dag med bästa vilja i världen påstå att t ex Grekland i dag är en suverän och demokratisk stat? Nej, demokratin har EU avvecklat i samförstånd med de politiska hycklarna. Jag är inte religiös, men nog liknar dessa hycklare mycket av bibelns fariseér.

Er ”meritlista” vad gäller omoral, hyckleri och människoförakt är i dag bräddfull och har för länge sedan överflyglat Sverigedemokraterna. Vad har ni t ex gjort för att skydda alla de kvinnor/flickor, ja, även pojkar som förföljs av fundamentalistiska landsmän? Hur tror ni det är att leva i vissa stadsdelar i Stockholm, Göteborg, Malmö, Södertälje etc? Skall dessa människor ständigt behöva leva i rädsla och osäkerhet för er oförmåga att känna empati. Nej, med er storslagna moral skall våldsverkarna få terrorisera tusentals människor medan ni rider på att vara moraliskt överlägsna dem som vill göra något åt detta.

OLLE LJUNGBECKGävle

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook