Nässjö kommun har nyligen släppt nio lediga och byggklara hustomter i Forserum. Tomterna ligger på gamla Folketsparkområdet. Kommunen meddelar att man måste stå i tomtkön för att få köpa. Flera…