Debatt

Avdrag för bidrag – en motion som går igenom

För några år sedan (år 2008) motionerade jag tillsammans med min partikollega Jan-Evert Rådhström om avdragsrätt för gåvor till den ideella sektorn. Nu kommer beskedet: det blir ett sådant avdrag från och med 1 januari 2012!

Förslaget är att en enskild person ska kunna ge ett bidrag på max 6 000 kronor och få skattereduktion på 25 procent av summan, d v s max 1 500 kr. Åtskilliga är de ekonomiska bidragen från enskilda givare till ideella sektorn. En stor del av Sveriges befolkning deltar också aktivt på olika sätt för andra människors bästa. Det är ett brett spektrum – alltifrån engagemang i idrottsklubbar till olika insatser för medmänniskor som kommit utanför gemenskapen eller för att lindra nöd på andra håll i världen. Detta frivilliga engagemang skapar trygghet och välfärd för många som annars skulle hamna i utanförskap. De personer som lägger ned kraft, tid och pengar för andras väl ska tas tillvara och uppmuntras. All denna kraft kan inte nog uppskattas. Men det räcker inte med uppmuntrande ord om att de olika frivilligorganisationerna gör ett hedervärt arbete. Det handlar också om att ge dem möjligheter att fortsätta verka och samtidigt skapa incitament att få fler att vilje ge av sin kraft, tid och pengar. Ett avdrag för gåvor till ideella organisationer är ett viktigt steg i en sådan ambition. Att Sverige dessutom varit nästan helt ensamma om att inte ha en sådan möjlighet visar att den behövs. Av 17 undersökta EU-länder har Sverige ensamt tillsammans med Slovakien om att inte ha något avdrag. Men från och med 1 januari 2012 blir det möjligt. Och Alliansen har uppfyllt en viktig fråga för hela den ideella sektorn. MAGDALENA ANDERSSON (M)riksdagsledamot,Jönköpings län

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook