AVLOPPSFEST i Bodafors och Malmbäck | Höglandsnytt
Nässjö

AVLOPPSFEST i Bodafors och Malmbäck


Nu händer det. Hushåll och företag får se sina vattenledningar förbättras.

Nässjö Affärsverk håller på med s k relining när ledningar och rör rensas och infodras med nytt material istället för att bytas ut.

I december handlar det om arbeten i Malmbäck och i Bodafors.
Malmbäcks dagvattenledning över tomter och fastigheter som berörs på Hagagatan, Björkliden och Klockaregårdsgatan.
Bodafors spillvattenledning: del av Fabriksgatan, under järnvägen och under flera industrier. Magasinsgatan, under järnvägen.

Arbetet beräknas vara avslutat innan jul. Arbetet utförs av ett avloppsbolag på uppdrag av Nav och pågår både på dagtid och på kvällstid.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook