Nyheter

Badförbud i Ekenässjön minst en vecka

Om en vecka vet invånarna om de kan bada igen i sjön Ekenässjön efter prob lemen med avloppsledningen, som gjorde att avfallsvatten rann ut i sjön via dagvattenledningen. Bottensanering inleddes under tisdagen.

Botten sugs fri från de fasta partiklar som följde med ut i sjön – totalt handlar det om en yta med kanske 15 meters radie. Det jobbet slutförs senast under onsdagen.

Vad man i nuläget inte vet något om är vilka bakterier som kan han följt med ut i sjön och som sedan spridits/sprids. I första hand handlar det om den lilla sjön, där den kommunala badplatsen ligger några hundra meter från utsläppet.

Även om vädret är varmt och marken förefaller torr är det en ganska omfattande avrinning från naturen. Allt det vattnet blandas upp med det eventuellt bakteriebemängda vattnet i sjön och förs sedan via Vetlandabäcken och Kvrndammen ner till Emån.

”Reparationsarbetet av aqvloppsledningen var snabbt avklarat – det gick på en halvtimma”, förklarar VA-chefen Peter Nilsson. ”Det vr en fastighetsägare, som kände kloaklukten under helgen och slog larm.”

Under tisdagen tog kommunen vattenprover på olika håll och djup i sjön. Dessa prover ska sedan under en veckas tid odlas. Först därefter vet man om sjön är badbar igen. Skulle den inte vara det då fortsätter provtagningarna tills analyserna ger badarna grönt ljus.

Badförbundet gäller även husdjur, t ex hundar.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook