Eksjö Höglandet Jönköping Jönköpings län

BAJS I LUNGORNA – Måste intensivvårdas efter fruktansvärt läkarmisstag

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, meddelar beslut i ett ärende som handlar om en patient i Jönköpings län som fick lunginflammation och behövde vård på intensivvårdsavdelning efter att rutinerna vid en bukoperation inte följts.

Ärendet handlar om en patient som genomgick en operation i magen. I samband med operationen kräktes patienten, vilket medförde att tarminnehåll kom ner i lungorna och orsakade en svår lunginflammation.

Inför sövningen hade man inte följt rutinen att sätta en sond (en slang i matstrupen). En sond hade minskat risken för det inträffade.

”Händelsen medförde ett kraftigt ökat vårdbehov för patienten, som dock återhämtade sig utan bestående men”, säger Anders Sjögren, chefsläkare och ansvarig för lex Maria, i ett pressmeddelande.

IVO bedömer att Region Jönköpings län har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelsen, att slutsatserna är rimliga och adekvata och att det inte finns några särskilda omständigheter i utredningen som kräver ytterligare åtgärder. Ärendet avslutas.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook