Debatt

Bakom Lemnhultsbeslutet låg vindkraftsplanen

Företrädare för oppositionen försöker framställa det som att beslutet att inte lägga ett veto mot vindkraftsparken i Lemnhult skulle vara baserat på ett dåligt underlag.

Det må så vara att en karta kanske var lite otydligt, men det finns väl inget som hindrar någon från att i förväg få ut en bättre karta om man så önskar.

Det viktigaste underlaget är den vindbruksplan (i färg) som togs i full enighet av fullmäktige oktober 2010. Det är ju den som styr var kommunen anser att vind-kraftverk kan byggas. Ett mycket stort arbete har skett för att få fram planen med dess riktlinjer.  Det är då lite märkligt att politiker som varit med och tagit beslut om planen  nu börjar ifrågasätta etableringen av vindkraft. När det gäller det aktuella projektet så har ju processen kring detta pågått i ca 3 år. Vi har förståelse för att de politiker som tillkommit efter valet känner att man inte är riktigt med på tåget och respekterar om man har andra åsikter. Vi anser dock att argumenten för en återremiss av ärendet var svaga.

Det är vindbruksplanen som är grunden för bedömningen och vi anser att etableringen ligger inom denna ram, sedan är det länsstyrelsen som har det slutliga avgörandet. När det gäller detaljfrågor så ska vi givetvis hjälpa kommuninvånare som önskar information att få fram denna men vi anser inte att vi som politiker  t e x ska avgöra hur vägarna fram till respektive verk ska dras.

Alla kommer inte att älska vindkraften men vi tycker det är bra att vi fastställt riktlinjer för utbyggnaden för att undvika ett oplanerat byggande över hela kommunen. Vi kan nog alla fundera över hur det kommer att bli och det är naturligt med en oro innan man ser ett projekt färdigt. Men visst är det spännande att den största satsningen någonsin i Vetlanda kommun kommer att ske på landsbygden och skapa arbetstillfällen samt tillföra kapital till landsbygden utan kommunala insatser. Vi ska inte heller glömma att varje, som en del lite nedåtande kallar det ”vind-snurror” producerar el för 1 200 hushåll.

DAN LJUNGSTRÖM (C)                          KJELL-ÅKE NOTTEMARK (M)

Ord Tekniska nämnden                                Ordf Miljö och Byggnämnden

 

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook