Bakslag för nazisterna – demonstrationen måste kortas | Höglandsnytt
Nyheter

Bakslag för nazisterna – demonstrationen måste kortas

Förvaltningsrätten ändrar Polismyndighetens beslut och beslutar om ny samlingsplats och kortare färdväg för Nordiska motståndsrörelsens demonstration i Göteborg.

Förvaltningsrätten i Göteborg har efter överklagande prövat Polismyndighetens beslut om demonstrationstillstånd för Nordiska motståndsrörelsen. Domstolen har utifrån risken för ordning och säkerhet tagit hänsyn till flera olika omständigheter, bland annat att demonstrationen sammanfaller med Bokmässan och att den tidigare färdvägen förlagts nära Judiska församlingens synagoga, samtidigt som Jom Kippur firas, samt risken för motdemonstrationer. Domstolen beslutar att demonstrationens samlingsplats flyttas och att färdvägen kortas.

Polismyndigheten beslutade den 7 september att ge Nordiska motståndsrörelsen demonstrationstillstånd i Göteborg den 30 september med samlingsplats på Skånegatan – utanför Bokmässan – och med slut på Gustav Adolfs torg. Nordiska motståndsrörelsen hade ansökt om en annan färdväg och en senare sluttid än den Polismyndigheten beslutade.

Beslutet har överklagats av Nordiska motståndsrörelsen, Judiska församlingen i Göteborg och Svenska Mässans Stiftelse.

Förvaltningsrätten i Göteborg har i dag beslutat att ändra Polismyndighetens beslut på så sätt att samlingsplatsen för demonstrationen flyttas något norrut – bort från Bokmässan – och att demonstrationen ska sluta vid Gamla Ullevi.

Av domstolens dom framgår bl.a. följande. Enligt grundlagen har var och en rätt att mötas och demonstrera. Mötes- och demonstrationsfriheten får endast begränsas med hänsyn till ordning och säkerhet vid sammankomsten eller demonstrationen eller till trafiken.

Förvaltningsrätten har i sitt beslut vägt samman en rad omständigheter. Hänsyn har bl.a. tagits till att demonstrationen ska äga rum en dag då Bokmässan, med många besökare, pågår och det därför är mycket människor i rörelse vid Korsvägen. Hänsyn har också tagits till att Judiska församlingen firar Jom Kippur, nära den tidigare beslutade färdvägen, och att centrala Göteborg också i övrigt besöks av många människor en lördag.

Förvaltningsrätten har också beaktat risken för motdemonstrationer och avsaknaden av bra alternativa färdvägar. Förvaltningsrätten anser därför att demonstrationsvägen av hänsyn till ordning och säkerhet ska kortas.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook