Ekonomi Höglandet

BANKCHEFERNA VET: Det kommer gå mycket sämre i Sverige snart

En majoritet av Sveriges bankkontorschefer tror att konjunkturen försvagas under 2019. Det framgår av en undersökning bland 150 bankkontorschefer som genomförs på uppdrag av Almi.

Två av tre bankkontorschefer tror att konjunkturen försvagas på ett års sikt. Det är en markant ökning jämfört med förgående mätning som genomfördes i september.

Bankernas utlåning till små och medelstora företag låg under 2018 på en fortsatt hög nivå. Under årets sista kvartal uppgav 41 procent av bankkontoren att företagsutlåningen ökat. En majoritet av bankkontorscheferna tror också på en fortsatt hög utlåning till företag under 2019. Men synen på den framtida utlåningen är mindre positiv jämfört med septembermätningen. På ett års sikt tror närmare 54 procent på en ökad utlåning, vilket är 4 procent mindre jämfört med föregående mätning.

Antalet som anger att den ökade utlåningen är problemorienterat, t.ex. lönsamhets och likviditetsproblem ökar från 14 till 26 procent. Men en klar majoritet, 74 procent, uppger att den ökade utlåningen är tillväxtorienterat, dvs att företagen har en förväntan om ökad tillväxt.

– Det är dubbla budskap i undersökningen. Bankerna tror på en fortsatt hög utlåning till företag samtidigt som man förutser en svagare konjunktur. Ofta finns det en övertro på kommande utlåning i den egna verksamheten. Man borde sänka förväntningarna då man förutspår en avmattning i konjunkturen, säger Lars Mårdbrant, kommunikationsdirektör Almi, i ett pressmeddelande.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook