Ekonomi Jönköpings län

BARA ÖKAR: Jönköpings läns näringsliv går som tågetFöretagen i Jönköpings län är väletablerade exportörer och länet som helhet ligger bra till i en nationell jämförelse från statliga Business Sweden.

Exportökningen 2015-2016 på 0,6 procent är under riksgenomsnittet men beror framförallt på att ökningen i Jönköpings län föregående år var hög, enligt statistik från SCB och Business Sweden.

Störst andel varuexporterande företag per capita i länet har Gnosjö kommun följt av Gislaved kommun och därefter kommer Värnamo kommun. Totalt ligger 10 av länets 13 kommuner över riksgenomsnittet när det gäller andel varuexporterande företag per capita.

– Exportutvecklingen bland företag i Jönköping är stark och Norge är det land som flest företag i länet exporterar till. Därefter kommer USA följt av Finland. Än så länge verkar inte de låga oljepriserna och eventuella risker för ökad protektionism ha påverkat företagen när de väljer exportmarknad, säger Johannes Falkeström, Business Swedens exportrådgivare i Jönköping, i ett pressmeddelande.

Endast fem län i Sverige har haft en bättre exportutveckling än Jönköpings län 2015-16. Över tid (2000-2016) har länets export ökat med nästan 65 procent, motsvarande period har Sveriges export ökat med knappt 49 procent, vilket innebär att Jönköpings län ger ett ökande bidrag till Sveriges export.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook