Debatt Opinion

Barn har rätt till en giftfri vardag

Varje vardag lämnar föräldrar sina barn på förskolan. Att lämna över sitt barns säkerhet, hälsa och utveckling i någon annans händer kräver ett stort förtroende. Föräldrarna måste känna att deras barn är trygga, mår bra och har roligt på förskolan. En ofta förbisedd aspekt i barns utveckling är förekomsten av skadliga kemikalier. De senaste 50 åren har världens kemikalieproduktion ökat kraftigt.

Enligt EU:s sammanställning används idag över 100 000 kemiska ämnen, varav många är skadliga. De finns i allt som omger oss, exempelvis i kläder, mat, leksaker, hygienprodukter och byggmaterial. Världsnaturfonden har låtit analysera blod från tre generationer. Resultatet visar att barnens blod innehåller högre halter av kemiska ämnen jämfört med äldre generationer. Barn är särskilt utsatta. Deras biologiska utveckling och beteende ger upphov till ökad exponering. Barn dricker mer vatten, äter mer mat och andas mer luft per kilogram kroppsvikt än vuxna. De biter och suger på saker, utforskar sin omvärld och vistas nära golvet där kemikalier samlas.

Upprepad exponering under de första levnadsåren riskerar att skada nervsystemet, reproduktionssystemet, hormonsystemet och immunsystemet. Därför krävs försiktighet, en ökad medvetenhet och ett breddat hälsotänkande, särskilt för de miljöer som barn vistas i regelbundet. Det kräver att vi politiker agerar – att vi lever upp till det förtroende som föräldrar ger oss dagligen. Därför har Miljöpartiet lämnat in en motion till kommunfullmäktige i Höglandskommunerna med förslaget att alla kommunala förskolor ska vara miljödiplomerade och fria från skadliga kemikalier år 2021.

Miljöpartiet på nationell och europeisk nivå driver därför en stark och ansvarsfull kemikaliepolitik som ställer krav på granskning innan kemiska ämnen sprids på marknaden. Vi vill öka kraven på att byta ut skadliga kemikalier mot ofarliga alternativ, inte minst för att människor i sin vardag inte ska utsättas för oacceptabla risker när olika kemikalier kombineras eller att farliga halter samlas i djur och växer runt omkring oss.

Det finns kommuner som gått före och redan jobbar för att minska kemikalierna. Göteborgs stad där Miljöpartiet är med och styr har satt upp målet att kemikalier i barnens vardag ska minska. En viktig del i detta mål är miljödiplomeringen av förskolor. Arbetet innefattar bland annat att endast miljömärkta hygienprodukter ska användas, att kemikalierna i förskolemiljön kartläggs, att de saker som medför risk fasas ut, samt en högre andel ekologiska produkter i maten och att den tillagas lokalt. Skolgårdarna ska ha mer grönt än asfalt och uppmuntra till lek utomhus.

För att kunna uppnå en giftfri vardag för barn måste kemiska risker även beaktas när förskolor, lekplatser och idrottsanläggningar byggs och renoveras. Som inköpare bör kommunen kräva att produkterna ska vara fria från ämnen som inte är godkända enligt hårda miljö- och hälsokrav. Endast produkter som är bevisat säkra ska användas – barnperspektivet och försiktighetsprincipen måste gälla. Vi måste säkerställa att barnen får en hälsosam miljö. Målet – en giftfri förskola – är därför viktig. Här kan Höglandskommunerna göra en stor insats. Tillsammans med andra kommuner vill vi säkerställa att påverkan av farliga kemikalier minskar.

Åsa Romson (mp), språkrör
Johannes Ljung (mp), ordförande Sävsjö
Colm Ó Ciarnáin(mp) ledamot, barn- och utbildningsnämnden Tranås
Ritva Hermansson (mp), gruppledare Vetlanda
Staffan Grönte (mp), gruppledare Aneby
Nils-Åke Friman (mp), kommunfullmäktigeledamot Eksjö
Rikard Salander (mp), ordförande Nässjö

 

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook

One Comment

  1. Enligt filmen Underkastelsen är barnkammaren det farligaste stället att vistas i, när det gäller giftiga plaster och kemikalier.

Kommentarer avstängda