Höglandet Jönköping Jönköpings län

Barn nära att dö – fick inte vård

Ett barn som insjuknade i diabetes remitterades inte akut till barnkliniken vid den första vårdkontakten med vårdcentralen, trots kraftigt avvikande provsvar. Region Jönköpings län anmäler nu händelsen för granskning.

Anmälan gäller ett barn som insjuknade i diabetes med typiska symptom. Vårdcentralens läkare remitterade inte in barnet akut till sjukhuset vid den första kontakten, utan först ett dygn senare.

Under väntetiden försämrades allmäntillståndet och vid ankomsten till sjukhuset hade barnet en allvarlig störning av vätskebalansen.

Efter drygt en veckas vård kunde barnet skrivas ut från sjukhuset för fortsatt uppföljning av barndiabetesteamet.

”Åtgärder har vidtagits för att minska risken att en liknande fördröjning ska inträffa igen”, lovar Claes Hultberg, chefsläkare och ansvarig för lex Maria, i ett pressmeddelande.

Region Jönköpings län har utrett händelsen och lämnar ärendet för granskning hos Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook