Höglandet

Barn plågas av människohandlare – då lägger polisen ner utredningarna


Drygt 70 polisanmälningar om människohandel med barn gjordes mellan 2015 och halvårsskiftet 2016. Endast ett av fallen ledde till åtal. Det framkommer i en rapport genomförd av Länsstyrelsen i Stockholms län. Där framkommer också att barnen i stor utsträckning inte ens förhörts av poliser.

– Barnen uppges i största utsträckning ha utnyttjats inom kriminalitet, sexuell exploatering, tvångsarbete, tiggeri eller krigstjänst. Majoriteten av barnen var ensamkommande och omfattar 66 procent av ärendena, säger i ett pressmeddelande Anna Ekstedt, t.f. nationell samordnare mot prostitution och människohandel, vid NMT, en del av Länsstyrelsen i Stockholms län.

Rapporten, som presenterats för regeringen, är gjord med syfte att identifiera orsakerna till varför få förundersökningar leder till åtal och ge förslag på hur arbetet mot människohandel med barn kan stärkas.

I de ärenden som har granskats förekommer 75 barn. Majoriteten var 15-17 år gamla, 9 procent var 0-10 år och 15 procent var mellan 11-14 år. De flesta barnen var medborgare i afrikanska eller asiatiska länder, medan 8 procent av barnen hade svenskt medborgarskap. En förundersökning hade inletts i 84 procent av ärendena. I de avslutade förundersökningarna hade åtal väckts i endast ett fall.

– Genomlysningen visar att grundläggande åtgärder inte gjordes i ett betydande antal förundersökningar. Exempelvis hördes barnen endast i 50 procent av möjliga fall vid polisledda förundersökningar, målsägandebiträden utsågs endast i 17 procent av ärendena och endast i tre ärenden har man sökt tidsbegränsat uppehållstillstånd för bevispersoner, säger Märta Johansson, docent vid Örebro universitet.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook