Nyheter

BARN SVALT – Föräldrar döms till fängelse

Föräldrar döms för allvarliga omsorgsbrister efter att ha orsakat barns svält.

Nacka tingsrätt har nu dömt två föräldrar för vållande till kroppsskada, grovt brott, sedan de inte gett sitt barn tillräckligt med näring och därmed orsakat att barnet svultit.

Eftersom de inte överlämnade barnet efter att det omhändertagits enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) döms de också för egenmäktighet med barn, grovt brott. För den ena föräldern har påföljden bestämts till fängelse i 14 månader och för den andra till skyddstillsyn i förening med bl. a. samhällstjänst.

Ett då 1,5-årigt barn omhändertogs enligt LVU i februari 2018. Barnets föräldrar hade från det att barnet var knappt ett år gammalt av flera läkare och av socialtjänstpersonal informerats om vilka näringsbehov barnet hade och vilken kost det borde få. De informerades också om att barnet befann sig i svälttillstånd och att situationen var akut.

Trots att denna information lämnades förbättrades inte situationen, vilket alltså ledde till att barnet till slut omhändertogs. För dessa omsorgsbrister döms föräldrarna nu för vållande till kroppsskada. Med hänsyn till de risker som barnet utsatts för anser tingsrätten att brottet är grovt.

Efter omhändertagandet placerades barnet under en tid tillsammans med sina föräldrar på ett utredningshem. Syftet med placeringen var att låta hemmet bedöma om barnet kunde få flytta hem till sina föräldrar. Hemmet bedömde att det var möjligt men socialtjänsten höll inte med.

När placeringen på utredningshemmet upphört och föräldrarna informerats om att barnet skulle placeras i fosterfamilj på hemlig ort försvann mamman och barnet. De återfanns tolv dagar senare. Tingsrätten har ansett att föräldrarna agerade tillsammans när de på detta sätt höll barnet borta och de döms därför för egenmäktighet med barn. Inte minst för att barnet då riskerade att på nytt utsättas för omsorgsbrister har tingsrätten ansett att även detta brott ska bedömas som grovt.

– Det är ovanligt att brott av det här slaget prövas av domstol, pressmeddelar rättens ordförande Olof Roos, även om det nu skett två gånger på kort tid. Han tillägger att det inte finns så många vägledande avgöranden och att vissa avvägningar därför varit svåra. Tingsrätten har bland annat fått fundera på när ett inledande och ibland kanske befogat ifrågasättande av vårdens slutsatser till slut går över till en brottslig oaktsamhet.

Tingsrätten har ansett att det samlade straffvärdet motsvarar drygt ett års fängelse. Det är klart högre än vad Göteborgs tingsrätt nyligen dömde för liknande brott. Det kan finnas flera skäl till det. Nacka tingsrätt har i sitt avgörande fäst särskilt avseende vid att föräldrarna trots upprepade råd och anvisningar inte vidtagit nödvändiga åtgärder för att komma till rätta med barnets svälttillstånd.

Det är enbart den ena föräldern som nu döms till fängelse. Den andre föräldern var nämligen i samband med brottet så ung att påföljden i stället blev skyddstillsyn i förening med samhällstjänst.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook