Höglandet Jönköpings län

Barnen pumpas fulla med ADHD-medicin – Socialstyrelsen varnar

14 procent av pojkarna i vissa delar av Sverige får ADHD-medicin. Överförskrivning, frågar sig Socialstyrelsen. I Jönköpings län finns dock den lägsta utskrivningen av adhd-läkemedel i Sverige.

Förskrivningen av adhd-läkemedel fortsätter att öka. Under 2016 fick 5,5 procent av pojkarna och 2,5 procent av flickorna i åldern 10-17 år sådana läkemedel. Det är fler än förväntat, utifrån dagens kunskap om hur vanligt adhd är, konstaterar Socialstyrelsen i en ny rapport.

År 2006 var det 1,3 procent av pojkarna mellan 10 och 17 år och 0,3 procent av flickorna som fick adhd-läkemedel utskrivet.
– De senaste tio åren har nivån på förskrivningen ökat markant. Bland barn i skolåldern är det enligt forskning runt fem procent som har adhd. Med hänsyn till att alla inte börjar med läkemedel är andelen pojkar i åldern 10-17 år som medicineras nu högre än förväntat, säger Peter Salmi, utredare på Socialstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Rapporten visar också att det fortsatt finns stora skillnader i förskrivningen över landet. I några kommuner i Norrbottens, Västerbottens och Örebro län får uppemot 13-14 procent av pojkarna mellan 10 och 17 år läkemedel. I vissa andra kommuner i bland annat Jönköpings och Kronobergs län är motsvarande andel runt 2 procent. För flickor varierar andelen från drygt 8 till runt 0,5 procent mellan kommunerna. Socialstyrelsen undersöker just nu vad som kan ligga bakom skillnaderna. Resultaten kommer att presenteras senare under året.

– En central fråga är om läkemedelsförskrivningen återspeglar den faktiska förekomsten av adhd. Om den gör det kan adhd vara olika vanligt i olika delar av landet. Men variationerna är kraftiga och reser också frågetecken om överförskrivning, säger Peter Salmi.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook