Nyheter

Barnen var brutala rånare – 24 brottsoffer – slipper fängelse

Tio pojkar och unga män i åldrarna 15-18 år döms nu av Göteborgs tingsrätt för delaktighet i omfattande rånbrottslighet. Beroende på männens åldrar och graden av inblandning i brottsligheten varierar påföljderna från sluten ungdomsvård i åtta månader till ungdomstjänst i 110 timmar. De tilltalade och deras vårdnadshavare ska betala skadestånd för kränkning, sveda och värk och ekonomiska förluster till brottsoffren.

Domen omfattar åtal för 16 rån eller försök till rån, i några fall kombinerade med övergrepp i rättssak och andra brott. Åtalen bifalls i huvudsak. Bevisningen består av målsägandenas och de tilltalades uppgifter. Den åtalade brottsligheten är till stor del erkänd av de tilltalade. De inblandades berättelser kompletteras och stöds ockå av vittnesuppgifter samt av övervakningsfilmer och annan teknisk bevisning.

Brotten har begåtts mot sammanlagt 24 unga män, som varit i ungefär samma åldrar som gärningsmännen. Rånoffren har valts ut slumpvis. Gärningsmännen har observerat sina offer på allmän plats. Gärningsmännen har därefter tagit kontakt med rånoffren på ett aggressivt och hotfullt sätt och krävt att få deras tillhörigheter. Egendomen som de har krävt har bestått i mobiltelefoner, kläder, klockor och kontanter. Rånen har i de flesta fall möjliggjorts av att gärningsmännen haft ett numerärt övertag när de konfronterat rånoffren. Gärningsmännen har genom sitt beteende skapat så hotfulla situationer att rånoffren inte ansett sig ha annan möjlighet än att lyda. Gärningsmannen har i samband med två rånförsök använt våld mot brottsoffren. I det ena fallet har våldet innefattat sparkar från flera gärningsmän mot en liggande person och den gärningen har av tingsrätten bedömts som så allvarlig att den rubricerats som grov misshandel. I några fall har gärningsmännen fotograferat brottsoffrens legitimationer för att skrämma dem från att kontakta polis eller söka annan hjälp. I de fallen har gärningsmännen även dömts för övergrepp i rättssak.

Alla tio dömda personerna har inte deltagit i samtliga rån utan de olika rånen har begåtts av olika konstellationer inom gruppen. Två till fyra gärningsmän har agerat tillsammans vid varje brottstillfälle. I några fall har även icke straffmyndiga pojkar (under 15 år) medverkat i brotten. Två femtonåringar har varit mest aktiva i brottsligheten.

Brotten har begåtts under tidsperioden den 25 april 2017 – den 5 september 2017. Ett av brotten har genomförts vid en skola i Olofstorp. I övrigt har brotten begåtts i centrala Göteborg och Mölndal.

Om de tilltalade hade varit 21 år eller mer skulle straffen beroende på graden av inblandning ha lett till fängelse på tider mellan ett år och tre månader och sex år och tre månader, enligt tingsrättens bedömning. Men på grund av de tilltalades låga åldrar är fängelse inte aktuellt. Den mest brottsaktive av de tilltalade döms till sluten ungdomsvård i åtta månader. Den näst mest aktive döms till ungdomsvård som innefattar placering i ett hvb-hem utanför Göteborg. Även två andra tilltalade döms till ungdomsvård på behandlingshem. Ytterligare en tilltalad döms till ungdomsvård, men i hans fall i öppna former. En annan tilltalad, som nu fyllt 18 år, döms till skyddstillsyn. Övriga fyra tilltalade döms till ungdomstjänst i mellan 110 och 150 timmar.

Utöver rånbrottsligheten och de brott som skett i anslutning härtill behandlas i domen ett åtal för misshandel utan samband med rån. Även ett åtal som avser utpressning och övergrepp i rättssak inom gärningsmannakretsen prövas. Åtalet för misshandel bifalls medan åtalet för utpressning och övergrepp i rättssak avslås.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook