Debatt Opinion

Bättre en garnison i Eksjö än en Super-JAS i skogen

Svensk landsbygd behöver en trovärdig försvarspolitik som vilar på förtroende i omvärlden. Nu vill regeringen tillsätta en kommitté som skall se över försvarets kostnader för att få råd med Super-JAS.

Försvarets kostnader skall spegla det säkerhetspolitiska läget. Varken mer eller mindre. Därför har Soc Dem rätt skall man förändra försvarsramen då måste man göra det mot bakgrund av rådande säkerhetspolitiskt läge.

Den svenska försvarsbudgeten om den skulle användas till att driva det amerikanska försvaret räcker den till att driva det i ca 45 timmar. Gör man motsvarande beräkning på ryska försvaret räcker den till ca 85 timmar. Svensk försvarsförmåga i de stora sammanhangen är försvinnande liten. Med det nya planet Super-JAS  blir väl stridsförmågan kanske tio minuter längre.

Flygplansprojekten i Sverige har förmågan att bli gökungar i boet män även andra projekt som båtar mm. Nu fattas det i varje fall 2 miljarder i försvarsbudgeten för att man skall kunna driva projketet SuperJas. De nya båtrana Gotland m.fl. som kanske är så komplicerade de inte går att bygga. Slutnotan har ännu inte kommit.

Visst Östersjön är fredens hav. Baltikum finns där Ryssland den store björnen med domptören Putin. Att Ryssland skulle anfalla Sverige är föga troligt.

I vårt eget närområde har vi Eurokrisen och Bruna rörelser, Vitryssland och Ukraina är instabila stater. Både i Vitryssland och Ryssland finns krafter som skulle vilja näpsa de Baltiska staterna. Den fråga man måste ställa om en konflikt i Baltikum seglar upp hur mycket kraft lägger NATO på att stävja den. Inte mycket en eskalerande konflikt i Europa vill man inte ha.

Därför krävs extrem trovärdighet i Svenska säkerhetspolitik där våra insatser måste koncentreras till förbyggande konflikter. Det Skandinaviska och Baltiska området måste hålla freden som främsta säkerhetspolitiska åtgärd.

Mot denna bakgrund måste man se anslagen till försvaret och valen av vapensystem. Super-JAS blir kostsam och det kommer krävas nya pengar eller nedlagda förbandsplatser.

Man måste våga ställa frågan tillför Super-JAS så mycket försvarskraft den motiverar kanske tre fyra nedlagda  förband. Eller i värsta fall hela vapengrenar. Tillför den inte SAAB i Linköping mer än den tillför Sveriges försvar. Planet borde sälja sig självt det är trots allt billigt i förhållande till ”jänkarnas” maskiner.

Gör en seriös säkerhetspolitisk analys med siktet inställt trettio år fram i tiden och beskriv vår säkerhetspolitik år för år framåt. Tag fasta på vårt säkerhetspolitiska läge och Östersjöns roll i detta sammanhang.

Gör en säkerhetspolitisk analys där Ryssland återupprustat har återtagit de Baltiska staterna. I ett läge där NATO och USA säger vi har inte ork att köra bort Ryssen, EU kan inte ena sig om varken säkerhetspolitik eller militära insatser.

Regeringens skall inte tillsätta några besparingskommitteer utan analysera vår framtida säkerhet med fred och stabilitet som främsta mål. Vi skall ha de vapen som neutralitet och alliansfrihet kräver.  Jag skulle helst se att vapnen smältes till plogbillar men sådan är inte möjligt ens i det långa perspektivet.

Lars-Håkan Halldin, Landsbygden (l)

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook

2 Comments

 1. Försvaret bygger på begreppet Neutral och alliansfri. NATO är inget alternativ för oss. Det kräver en omfattande säkerhetspolitisk analys. Omvärldens krigsmakt kan omgrupperas och makten lätt förskjutas åt icke önskvärt håll.

  Vill man genomföra besparingar i försvaret ta hem trupperna från Afgahnistan och lägg ned arbetet med EU-försvaret den sk ”nordbat” styrkan

  Sverige skall i framtiden inte uppträda i mystiska allianser och bokstavskombinationer. Den enda gång Sverige skall ställa internationell trupp tillförfoghande är i FN uppdrag och med FN-uniform. Stridande trupp endast under ”baskerblå”, med FN befäl och operationen skall vara anbefalld av Säkerhetsrådet. Utarrenderade FN-missioner är jag utterst tveksam till.

 2. Sveriges alliansfrihet innebär att vi skall försvara oss själva mot hot från omvärlden. Vill vi ha hjälp är vi inte längre alliansfria.
  Försvarsmaterial och utbildning kräver extrem långsiktigthet. Den material som köps in nu skall fungera i många år, och då krävs att den är anpassad till det hot som kan komma om 20 – 30 år, och vad vet vi om det. Därför krävs en ständig anpassning och uppdatering för att vara användbar. Medel skapar motmedel som i sin tur kräver nya medel och nya motmedel osv.

  Ryssland har sedan flera år upprustat och har ambitioner att bli en militär stormakt efter Sovjets fall. Frågan är varför, och hur det påverkar oss i framtiden. Ryssland har säkert ett mål med sin upprustning,

  En garnison i Eksjö är nog bra, men den kan inte förhindra en invasion över Östersjön. Det kan bara flygplan göra. Bara flygplan kan snabbt nå vilken punkt som helst längs kusten. Garnisonen i Eksjö kan inget göra förrän en fiende står på marken.

  JAS 39 Gripen har varit operativ i snart 20 år, och tiden från beslut om utveckling till drift var ca 15 år. Därför är det hög tid att ta beslut om efterträdaren till JAS 39, annars kommer vi att sakna efterträdaren när JAS 39 är utsliten.

Kommentarer avstängda