Jönköping Jönköpings län

Behövde pengarna – mördade fyra pensionärer, dom fastställd idag

Göta hovrätt fastställer tingsrättens dom mot en 52-årig finansman på livstids fängelse för mord i fyra fall, två fall av grov mordbrand och grova bedrägerier.

Jönköpings tingsrätt dömde i januari en 52-årig finansman för mord och mordbrand i Norrahammar och Hökensås samt för ett stort antal grova bedrägerier till livstids fängelse. Enligt tingsrätten var morden och mordbränderna planerade och finansmannen hade ekonomiska motiv.

Mannen överklagade och ville bli frikänd från morden och mordbranden i Hökensås och ville i sådant fall få ett tidsbestämt straff.

Hovrätten fastställer nu tingsrättens dom på livstids fängelse och fäller mannen för samma brottslighet som tingsrätten. Hovrätten gör samma bedömning som tingsrätten att morden var planerade liksom att det även var planerat att sätta eld på husen. Det finns stora likheter i tillvägagångssätt mellan Norrahammar- och Hökensåsfallet.

–Det finns visserligen enbart indicier för morden och mordbranden i Hökensås men indicierna är av en sådan styrka att det inte råder något rimligt tvivel om att finansmannen, liksom i Norrahammar, av ekonomiska skäl planerade och därefter dödade det äldre paret, säger hovrättsrådet Lennart Östblom.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook