Debatt

Behöver Vetlanda en kommunchef?

Jag tycker frågan är berättigad, inte bara med hänsyn till den ekonomiska situation Vetlanda kommun befinner sig i.

I en skrivelse till kommunens HR-avdelning per den 9 juni begär jag uppgifter om kostnaderna för berörd befattningshavare för att kunna ta ställning i frågan. Eftersom kommunen inte inom rimlig tid inkommit med något svar (trots bestämmelser beträffande offentlighetsprincipen) får jag tyvärr grunda mina påstående på rykten. Enligt dessa har kommunchefen 70 000 kronor per månad, exklusive eller möjligen inklusive 5 000 kr/månad för sitt arbete i Vetlanda Stadshus AB. Dessutom betalar kommunen en pensionsförmån på 27 000 kr/mån för kommunchefen sedan tillträdesdagen. Därtill kommer sociala avgifter. Dessa orimliga kostnader fastställdes troligen under Göran Lindells tid som kommunalråd och bör enligt enligt mitt brev till kommunen ställas mot (andra) angelägna kostnader inom skola, vård och omsorg.

Vi har en mycket swkicklig kommunsekreterare med juridisk kompetens. Dessutom har vi utökat kommunalråden med en tidigare ofinansierad tjänst. Rådens uppgifter är minst sagt oklara och borde såväl preciseras som utökas. Låt den ledning vi har, duktiga förvaltnings- och andra chefer få ett större ansvar liksom våra kommunalråd, då behöver vi rimligen inte en chef till med i mina ögon orimliga kostnader. Jag vill i nuläget bara beklaga att man från kommunens sida inte är intresserad att lämna information till sina medborgare. Men man har kanske svårighet att komma överens i denna och övriga frågor trots eller kanske på grund av tre råd.

BERTIL NILSSON

Landsbro

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook