Vetlanda

Bekämpningsmedel upptäckt på Vetlandaskolor

Vetlanda kommun har låtit göra s k markundersökningar på olika fastigheter där det förekommit miljöfarlig verksamhet tidigare och nu har provsvaren kommit.

Både Withalaskolan och Bäckseda skola är byggda på eller i närheten av gamla handelsträdgårdar och på gamla handelsträdgårdar finns spår av giftiga bekämpningsmedel.
”Vi har hittat spår av bekämpningsmedel framför allt vid Bäckseda skola. Dock bedömer vi inte att det är några halter som är oroande. Barnen på Bäckseda skola ska kunna vistas där utan problem. Man hade helt enkelt inte samma kunskap om bekämpningsmedlens verkningar förr i tiden och därför byggde man på mark, utan att undersöka den först”, säger Pernilla Nordqvist, miljöinspektör på miljö- och byggförvaltningen, i ett uttalande.
Nya provtagningar är planerade men det finns inte pengar till dem än.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook