Höglandet Nyheter Småland

BEKRÄFTAT: Allvarlig sjukdom sprids i Småland

Svampsjukdomen Diplodia har drabbat tallskog i Kalmar län. Det är första gången som prover visar att den fått fäste i ett bestånd i Småland. Angreppet förstärker bilden av att sjukdomen nu är något skogsägare får vara beredda på i södra och mellersta Sverige.

Angreppet av svampsjukdomen Diplodia pinea har drabbat en tallungskog två mil sydväst om Kalmar, spridd över knappt två hektar. Det var skogsägaren själv som kontaktade Skogsstyrelsen sedan det observerats bruna toppar på tallarna.

– Jag fick ett telefonsamtal från skogsägaren om skadorna och vi fick även bilder. Men det var först efter en analys av prover hos Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, i Uppsala som vi kan konstatera att fanns sporer av Diplodia i beståndet, säger Ove Arnesson, skogsskadesamordnare vid Skogsstyrelsen, Kalmars distrikt.

Sjukdomen visar sig genom att årsskotten på de unga tallarna blir bruna. Diplodia är lätt att förväxla med knäckesjukan. Sjukdomen kan slå ut hela bestånd men orsakar i första hand tillväxtförluster och förhindrar ofta att träden når upp till högkvalitetsskog. I dag finns inget regelverk kring skadegöraren och det utgår ingen ersättning till skogsägaren.

Det första angreppet på beståndsnivå som konstaterades i Sverige var sommaren 2016 utanför Arlanda. I början av oktober blev det också känt att en tallungskog i närheten av Ljusdal i Hälsingland drabbats. Efter det gjordes bedömningen att svampsjukdomen sannolikt fått ett brett fäste i södra och mellersta Sverige. Utbrottet i Kalmar förstärker den bilden. Ett varmare klimat gynnar en spridning norrut i landet.

– Skogsägaren bör se över sin tallungskog och finns ett misstänkt angrepp får man gärna höra av sig till Skogsstyrelsen för att få hjälp med en bedömning, säger Ove Arnesson.

Det krävs ofta provtagning och analys hos SLU eftersom det är svårt att artbestämma Diplodia med bara ögat, Det är viktigt att omfattningen kartläggs så bra som möjligt för att få en bild över spridningen nationellt.

När sjukdomen är bekräftad kan de mest angripna träden tas ned och få ligga kvar. Under skottskjutningen bör skogsägaren undvika åtgärder eftersom sporerna sprids som mest då.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook