Jönköpings län

Benet måste amputeras efter läkarmiss – läkaren frias


Läkaren tyckte inte att operation var nödvändig efter att patienten legat fastklämd i åtta timmar med sitt ben som dock senare visade sig vara så pass skadat att det måste kapas av.

Inspektionen för vård och omsorg meddelar nu beslut i ett fall om en patient som klämt benet hemma och först bedömdes inte ha drabbats av skada som krävde operation.

En patient med flera olika sjukdomar kom till sjukhuset efter att ha ramlat, fastnat med ena benet och legat klämd i åtta timmar. Patienten bedömdes inledningsvis inte ha drabbats av så kallat kompartmentsyndrom, som innebär att svullnad kan skada muskler och närliggande blodkärl och nerver.

”Efter undersökning morgonen efter beslutade överläkare om akut operation för att lätta på vävnadstrycket. Efteråt utvecklades sårinfektion som behandlades med bland annat antibiotika. Trots detta läkte inte benet och det fick amputeras”, berättar chefläkare Elin Roos af Hjelmsäter, ansvarig för lex Maria i Region Jönköpings län.

Utredare på Inspektionen för vård och omsorg anser att sjukvårdspersonalen på region Jönköpings län ”fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelsen, att slutsatserna är rimliga och adekvata och att det inte finns några särskilda omständigheter i utredningen som kräver ytterligare åtgärder”. Ivo anser därmed ärendet avslutat.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook