Ekonomi Nässjö

BESKED från Nässjö: de kommande veckornas väder är avgörande

Den några veckor försenade vårfloden har nu kommit igång på flera platser. Senaste veckornas vårvärme har skyndat på något. Fyllnadsgraden i Nordens stora vattenmagasin ligger fortsatt under det normala där vissa områden är nere på mycket låga nivåer. Det gör att elpriset håller sig på fortsatt höga nivåer, enligt Nässjöbaserade elbolaget Bixias elprisrapport.

På flera platser har nu vårfloden kommit igång. Mängden snö som bidrar till vårfloden varierar i tjocklek. På flera platser är det ett stort överskott i snö vilket kan bidra till en intensiv vårflod. I enstaka områden finns risk för extremt höga flöden, men på de flesta plaster sker vårfloden på ett kontrollerat sätt. För att få en större press på elpriset måste snön börja smälta i närheten till de större vattenmagasinen. Detta får vi vänta på i ytterligare några veckor.

– De kommande veckornas väder är avgörande. Blir det milt väder och nederbörd kommer vårfloden igång snabbare och om tillrinningen blir kraftfull kan det ge en prispress. Blir det en mer kontrollerad tillrinning kan vi inte räkna med någon större prispress eftersom underskottet i vattenmagasinen är stort på sina håll, säger Matina Rosenberg, analytiker och meteorolog på Bixia, i ett pressmeddelande.

– Tillrinningen, kopplat till var de större vattenmagasinen finns, brukar kulminera kring midsommar. Eftersom överskottet av snö är stort i år kan vårfloden komma att bli kraftig men väderutveckling framöver är viktig, säger Matina Rosenberg.

Ytterligare en orsak till de fortsatt höga elpriserna är att kärnkraften är reducerad på grund av kärnkraftsrevisioner. Samtidigt har vi fortfarande begränsningar i ledningarna mellan Sverige och Tyskland vilket minskar möjligheterna till import av billigare el från vindkraft och solkraft.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook