Ekonomi Höglandet Nässjö Toppnyheter

BESKED FRÅN NÄSSJÖ: Elpriset höjs med 35 procent

Nässjöbaserade elbolaget Bixia publicerar nu sin långtidsprognos för elprisutvecklingen som sträcker sig till år 2030. I prognosen räknar elbolaget med att priserna kommer att falla något under nästa år för att därefter stiga. År 2030 räknar Bixia med att prisnivån kommer att ligga på cirka 37 euro per MWh i snitt, jämfört med det nordiska elpriset 2016 där snittet låg på 27 euro per MWh.

Priset har en stark koppling till energibalansen, dvs hur mycket el vi i Norden producerar jämfört med hur mycket el vi förbrukar och hur mycket vi exporterer eller importerar.

– Enligt den prognos vi tagit fram fortstätter elförbrukningen att öka i Norden, utan energieffektiviseringar skulle ökningen dock varit ännu högre. Stor del av den ökade förbrukningen handlar om befolkningsökningen, fler serverhallar och fler elbilar, säger Matina Rosenberg, analytiker på Bixia, i ett pressmeddelande

Totalt beräknar Bixia att elföbrukningen i Norden kommer att öka med 21 TWh (21 miljarder kilowattimmar) fram till år 2030.

– Det motsvarar ungefär en tredjedel av den kärnkraft vi producerar i Sverige i år. Den siffran kunde varit betydligt högre om det inte hade varit för de energieffektiviseringar som sker samtidigt som allt fler väljer att sätta upp solpaneler, vilket håller nere hushållens elförbrukning från elnätet, säger Matina Rosenberg.

Mer förnybart och mer finsk kärnkraft
I Bixias basscenario kommer elpriset att sjunka de kommande åren för att därefter stiga. År 2030 beräknas prisnivån att ligga på drygt 37 euo per MWh.

– Det beror på att vi de kommande åren, fram till 2019, får ett tillskott i energibalansen, pga ny finsk kärnkraft och mer förnybar el i hela Norden. Efter 2019 försvagas dock energibalansen kopplat till att vi stänger ner Ringhals 1 och 2 samt ökar exporten via nya kabelförbindelser, säger Matina Rosenberg.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook