Ekonomi Höglandet Nässjö Nyheter

BESKED från Nässjö: så ser framtiden ut

Nässjöbaserade elbolaget Bixia har nu kommit med en prognos för framtiden inom energisektorn de kommande 15 åren. Det blir helt annorlunda och det kan gå fort.

Fler elbilar
Sverige har ett mål att nå en fossiloberoende fordonsflotta till år 2030. Avgörande för om elbilen får ett större genombrott på marknaden är kostnaden för batteriet. Denna kostnad ser vi har minskat drastiskt de senaste åren.

– Det stora genombrottet för elbilen bedöms ske någon gång mellan 2020 och 2025. Idag är ökningen av elbilar och laddhybrider cirka 1000 bilar per månad i Sverige. Vi bedömer att elanvändningen i Norden inom transportsektorn kommer att öka fortsatt i något lägre takt fram till 2020 men att det därefter tar fart lite mer rejält, säger Matina Rosenberg.

Prisvariationer över dygnet
Bixia räknar med att elpriserna framöver kommer att variera mer under dygnet, beroende på den stora mängden förnybart som kommer in i systemet.

– Att priserna kommer att variera mycket över dygnet beror framförallt på mycket mer vindkraft i framtiden. Det här kan vi se tecken på redan idag, där vindkraften tydligt pressar elpriserna vid blåsigt väder, säger Matina Rosenberg.

Stor osäkerhet
Globala klimatmål, europeiska och nationella miljömål är också betydelsefulla för energisystemets framtid.

– Målsättningar om mer förnybart skapar utmaningar för de mer traditionella kraftslagen och energisystemet överlag. Framtiden är svår att prognostisera inte enbart bereonde på eventuella politiska styrmedel utan också beroende av teknikutveckling. Frågan är inte vart vi är på väg utan hur fort det går, säger Matina Rosenberg.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook