Höglandet

BESKED: INGET NOBELPRIS I ÅR

Svenska Akademien skjuter upp 2018 års Nobelpris i litteratur, det beskedet kom från akademin under sena morgonen på fredagen.

2018 års Nobelpristagare i litteratur kommer istället att utses och annonseras parallellt med 2019 års pristagare.

”Beslutet har fattats mot bakgrund av en numerärt försvagad Akademi och av ett minskat förtroende för Akademien i omvärlden”, lyder det i ett pressmeddelande.

”Svenska Akademiens aktiva ledamöter är naturligtvis fullt medvetna om att den nuvarande förtroendekrisen ställer höga krav på ett långsiktigt och kraftfullt förändringsarbete. Vi finner det nödvändigt att skapa tidsrum för att återställa det allmänna förtroendet för Akademien innan nästa Nobelpristagare utses. Detta av respekt för såväl hittillsvarande som framtida litteraturpristagare, för Nobelstiftelsen och för omvärlden i övrigt”, säger Anders Olsson, tillförordnad ständig sekreterare, i pressmeddelandet.

Sju gånger tidigare har Svenska Akademien – under rubriken ”reserverat pris” – valt att ej dela ut årets Nobelpris i litteratur, nämligen åren 1915, 1919, 1925, 1926, 1927, 1936 och 1949. Fem gånger har det skjutits upp och delats ut kommande år tillsammans med det senare årets pris.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook