Ekonomi Vetlanda

Besked på Höglandet: folk vill renovera sina villor igen

43 procent av Sveriges villaägare funderar på att renovera sitt hus inom det närmaste året, enligt en undersökning som Vetlandabaserade fönster- och dörrföretaget Inwido tagit fram.

”Vår bedömning är att de förändrade ROT-reglerna och de nya amorteringskraven kortsiktigt minskade renoveringsviljan hos konsumenten under 2016. Undersökningen stödjer vår mer positiva syn på renoveringsviljan långsiktigt”, säger Mikael Carleson, VD för Inwido Sverige.

Undersökningsföretaget Novus har på Inwidos uppdrag utfört 1 015 intervjuer med den svenska allmänheten. Nästan hälften av de svarande är villaägare. Bland villaägarna svarar 17 procent ”Ja” på frågan om de planerar en större renovering av bostaden inom det närmaste året. 26 procent svarar ”Ja, troligtvis”. Totalt har alltså fler än fyra av tio villaägare konkreta renoveringsplaner.

– Syftet med undersökningen är att få en temperaturmätare på renoveringsviljan efter de osäkerheter som uppstått sedan ROT-reglerna förändrades och amorteringskravet infördes. Vi såg en nedgång i byggmaterialhandeln i slutet av förra året och branschen har pekat på de nya reglerna som förklaring. Vi vill vara försiktiga med tolkningen av sifforna eftersom det är första gången vi gör den här undersökningen och därmed inte har några jämförelsetal. Vi tror dock att regelförändringen haft en dämpande effekt. Att nu mer än fyra av tio villaägare funderar på en större renovering gör att vi menar att det går att se med tillförsikt på marknaden framöver, säger Mikael Carleson.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook