Höglandet Jönköping

Besked till Högländarna: här ska ni parkera!

Nu inför Jönköpings kommun infartsparkeringar. Infartsparkeringarna riktar sig till de som bilpendlar till Jönköping, inte minst Högländare.

Infartsparkeringar är ett sätt att nå en mer hållbar arbetspendling, menar kommunledningen som nu öppnar infartsparkering Rosenlund och infartsparkering Jordbron.

”Vi behöver infartsparkeringarna för att få en trevligare stadskärna med mindre trafik, minskat buller och lägre partikelhalter. Du [ska] ställa din bil på infartsparkeringen och sedan ta dig vidare för egen maskin, då får du även motion på köpet”, tycker kommunens projektledare Hanna Säterskog.

Båda parkeringarna är belysta och har en väderskyddad cykelparkering. Det ska också finnas bussar till centrum.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook