BESKED: Toppolitikerna i kommunen är missnöjda med flyktingmottagandet | Höglandsnytt
Ekonomi Höglandet Nyheter

BESKED: Toppolitikerna i kommunen är missnöjda med flyktingmottagandet

Hälften av landets moderata kommunstyrelseordförande anser att deras kommun inte klarar ett flyktingmottagande av god kvalitet. Bland ledande lokala socialdemokrater är det däremot nära 9 av 10 som tycker sig klara uppdraget, visar Dagens Samhälles enkät.

Dagens Samhälle har frågat landets kommunstyrelseordförande hur de ser på sin kommuns mottagande av flyktingar/nyanlända. Totalt 78 procent anser att de når upp till ett mottagande och en integration med bra kvalitet, 22 procent att de inte gör det.

Bland de moderata kommuntopparna svarar dock nära hälften att de inte klarar kvaliteten. Kävlinge, Nacka, Vellinge, Danderyd och Lomma är exempel på kommuner där den högsta politikern ger mottagandet underkänt.

– Vi har klarat mottagandet i antalet personer hittills. Men det leder till dyra, kortsiktiga och ibland dåliga lösningar för såväl de nyanlända som kommunen, säger Mats Gerdau (M) i Nacka.

Bland de S-märkta ks-ordförandena anser 86 procent att deras kommun klarar en bra kvalitet när det gäller mottagande och integration. Detta trots att det är bland dessa kommuner som mottagandet över tid har varit störst. Här återfinns exempelvis Söderhamn, Filipstad, Botkyrka och Lindesberg.

Dagens Samhälle har också frågat ks-ordförandena vilken tyngd de tror att frågan om mottagandet av asylsökande och nyanlända får i kommunvalet. Drygt 45 procent bedömer att den får ganska eller mycket stor betydelse, endast 14 procent att den får en ganska eller mycket liten roll.

Även här skiljer M-politikerna ut sig, 68 procent förutspår att frågan får stor eller mycket stor betydelse.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook